duminică, 28 septembrie 2014

#Ranger pentru o zi!


Şcoala Gimnazială Alexandru Roman Auşeu

       Duminică, 28 septembrie 2014, noi, elevi şi profesori din zona Valea Crişului Repede, am avut şansa de a descoperi cât de diversă şi de bogată este această regiune în cadrul unui parteneriat cu Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius. Activitatea de educaţie ecologică a avut drept obiectiv conştientizarea copiilor şi elevilor asupra importanţei ariilor naturale protejate, a habitatelor şi speciilor de interes naţional si european.      A fost o zi minunată  pentru a ne petrece timpul liber în natură şi pentru a dobândi cunoştinţe noi, dar mai ales un început perfect de an şcolar. Prin activităţile desfăşurate (jocuri, concursuri, activităţi de observare , realizarea unor fotografii  frumoase şi corecte din punct de vedere tehnic, vizionarea unor filmuleţe etc.), organizatorii şi-au dorit ca elevii să cunoască şi să devină prieteni ai naturii, în general şi ai acestui mediu natural atât de pitoresc, în special!

      Experienţa inedită şi fascinantă legată de natură, peisaj şi cultură a contribuit la o mai bună înţelegere a ariilor naturale protejate şi a speciilor de peşti rari sau pe cale de dispariţie în Europa, dar încă prezente la noi în zonă (mreana vânătă, porcuşorul de vad, dunariţa).      Am învăţat să gândim responsabil şi să ne implicăm în conservarea şi promovarea valorilor naturale pe Crişul Repede amonte de Oradea! Am fost Ranger pentru o zi, dar am învăţat o lecţie pentru viaţă!


Pentru a vedea o altă activitate a elevilor daţi click aici:Broscutele, prietenele elevilor

vineri, 26 septembrie 2014

"Labiritul:evadarea" - o călătorie iniţiatică      Dacă, începând de mâine, nu îţi mai aminteşti nimic, nici măcar numele, ce mai eşti tu? Ce îţi mai rămâne? Speranţa? Dar dacă de mâine ar fi să începi viaţa de la zero, ce rol ai vrea să joci? Doctor, constructor, vânător, grădinar sau poate ai vrea să alergi? Să alergi şi să lupţi pentru a schimba un destin ce pare de neschimbat. Aşa face Thomas, eroul din filmul “The maze  runner”(Labiritul: Evadarea). Aleargă să aducă o speranţă celor rămaşi fără speranţă, refuzând să gândească convenţional şi să joace un simplu rol.


    Iubitorii filmelor au parte în ultima vreme de producţii ce aduc în prim plan o lume post-apocaliptică, distopică. Ecranizarea romanului SF Captiv în labirint" (James Dashner) este o reîntoarcere la mitul labirintului. Regizorul Wes Ball propune o variantă modernă a legendei greceşti cu accentul pus pe natura umană. Labirintul rămâne acelaşi: mare, complicat, inaccesibil celor neiniţiati; un labirint din care nimeni nu s-a întors viu; un labirint ce îşi schimbă forma în fiecare noapte după reguli imposibile. Minotarul este însă, de data aceasta, o entitate biomecanică şi se găseşte în fiecare secţiune a labirintului.
    În final, labirintul devine pentru o parte din personaje un test şi o călătorie iniţiatică spre un sanctuar intern unde tronează însăşi fiinţa umană. Va avea Thomas "firul de aţă" salvator? Va reuşi el, asemenea lui Dedalus, să iasă din labirint? Nu vă rămâne decât să urmăriţi acest film de suspans, cu multe răsturnări de situaţie şi final neaşteptat!

marți, 23 septembrie 2014

What you didn't know about #Facebook


        I have written on my home page (the Romanian part) that each of us belongs to the time we dare to live and Facebook, warts and all, is here, in the present time. 

        Should we spend our time with Facebook? Let’s start with some “technical details”:

Name: Facebook- social networking service
Birth: 2004
Place of birth: Harvard University, USA
Key man: Mark Zuckerberg
Initial purpose: a private website for the university students
Spreading: In 2011 Facebook had 750 million members and this year more than one billion members - or should we call them “victims”? Anyway, in 50-70 years there will be more dead people on Facebook than living ones!
“Handling” problems – it is a forbidden network in the Middle East because of some protest movements organized using Facebook.
Racketeers/victims: politicians regard their active presence on Facebook as a decisive winning factor, artists use it to have a “closer” relationship with the fans; for the advertising agencies it is a golden mine; secret services and investigators file legal requests to obtain additional information about some accounts; and all of us: on Facebook we are smarter and more beautiful, thus we have a better “virtual” self.

So, should we spend our time with Facebook?

“NO  WAY!”-  Reasons:  

 • It uses our personal data to introduce ads compatible with our profile and even sells this information to third-party companies. Thus, lots of complaints have been registered.
 • Thousands of hacking attempts are made every day.
 • Psychologists established that there is a connection between social networking and jealousy (lots of couples seem to have separated and ironically they still search for the latest stories and photos of their ex, of course using a “spy” account on Facebook).
 • We make it easy for the criminals. Let’s imagine the following scenario:  you’ve just bought the latest model of  TV and you make sure that all your friends see it “discreetly” , you also have some pictures in front of your house (with your house number would be perfect!) and in a week time you enter the following post : “I’m leaving for Jamaica!” (How could you not post such an event?). All the “hard work”, that “decent” thieves used to do, has just been completed by you with a few clicks.
 • Addiction – psychologists identified it as a new addiction 

“YES, OF COURSE!”Reasons

 • We read, post, communicate and entertain ourselves with pictures or short movies. 
 • We invite or we are invited to different events.
 • Most users search for their former classmates or workmates.
 • We stay up-to-date with the latest news and sometimes we can win different contests.
 • Some users promote their own products.
 • Introvert people find it easy to communicate on Facebook. It is, essentially, a place where you enter, post and leave without explanation.
 • In the “real” life we would never encounter so many persons.
 • On line we are equal. My account is not bigger than your account.
Advice. Pay attention to the settings! You can choose your own level of confidentiality, if you are a clued-up-about user (you’ve just read this article so far, so it means you are!). The “virtual” danger becomes real when we don’t know how to set and respect some limits. What do we post? How long do we stay connected? What type and how many friends do we have? If we obey these rules, we can really enjoy the advantages of this (or any) social networking service.

Don’t forget to read books and watch good movies for your “care of the self”, and no more than half an hour of Facebook a day!

luni, 15 septembrie 2014

Ce NU ştiaţi despre #FACEBOOK   Scriam pe pagina de pornire a blogului că fiecare dintre noi aparţinem timpului pe care ştim să ni-l trăim. Facebook, cu bune şi rele, face parte din timpul prezent şi poate face parte din timpul nostru personal. E bine sau nu să acordăm timp facebook-ului? Aş începe cu câteva “detalii tehnice” ale fenomenului:

Nume: Facebook - Reţea de socializare

Data apariţiei: 2004 

Locul apariţiei: universitatea Harvard, SUA

Cine deţine controlul: Mark Zuckerberg

Scopul apariţiei iniţiale: un circuit închis pentru studenţii universităţii

Răspândirea fenomenului: În 2011 Facebook avea 750 de milioane de membri iar anul acesta peste un miliard de membri - sau să le spunem cobai” ? :-)

Probleme la „manevrarea” fenomenului: este o reţea controversată, închisă în unele tări din Orientul Mijlociu datorită unor manifestaţii de protest organizate cu ajutorul reţelei.

Profitori/victime ale fenomenului: politicienii văd prezenţa lor activă pe reţea drept un factor determinant al succesului; artiştii  îl folosesc pentru a fi mai „aproape” de fani; pentru agenţiile publicitare este o adevărată mină de aur; serviciile secrete şi anchetatorii fac cereri (legale) pentru obţinerea unor informaţii suplimentare referitoare la unele conturi de facebook şi noi toti: pe facebook suntem mai frumoşi şi mai deștepți, deci avem un “eu virtual” îmbunătăţit.

Să fac sau nu parte din acest fenomen?

Argumente contra

 •  Aplicaţia utilizează informaţiile personale cu scopul de a introduce anunţuri publicitare adaptate profilului fiecărui utilizator şi chiar vinde aceste informaţii unor firme private. Astfel au apărut destul de multe nemulţumiri legate de uşurinţa cu care datele personale ajung pe mâna oricui.
 • Gramatica pierde teritoriu- propoziţiile devin din ce în ce mai scurte sau chiar incorecte; avem timp numai de like şi share, nu şi de comentarii; folosim foarte multe simboluri şi imagini (chiar şi acest articol va fi citit până la capăt doar de un procent mic de persoane) 
 •  Psihologii au stabilit că există o puternică legatură între Facebook şi gelozie/suspiciune. Multe cupluri se pare că s-au despărţit  datorită reţelelor de socializare (deci altele s-au format şi culmea folosesc tot facebookul pentru a vedea ce poze şi-a mai pus fostul sau fosta, bineînţeles cu un “cont spion”). 
 •   Uşurăm munca infractorilor. Să ne imaginăm următorul scenariu: tocmai ţi-ai luat un tv de ultimă generație şi îţi faci un “selfie”  astfel încât noua achiziţie să se observe “discret” în spatele tău. Mai ai în listă şi câteva poze în faţa casei tale (să se vadă şi nr. de casă ar fi ideal!) şi peste vreo săptămână anunţi că pleci cu toată familia pe Coasta de azur (cum să ratezi ocazia de a posta aşa ceva!). Toata munca de “documentare” a hoților ai facut-o tu cu doar câteva clickuri. 
 •   Dependenţa- psihologii au trecut recent şi Facebook-ul în listă

Argumente pro

 • Putem  comunica, posta/vedea fotografii şi filmulete, putem invita sau putem să fim invitaţi la anumite evenimente 
 • Putem găsi foşti colegi de școală sau muncă 
 • Aflăm ultimele noutăţi din diferite domenii şi chiar avem şansa de a câstiga premii 
 • Facem reclamă la produsele proprii 
 • Persoanele introvertite comunică mai bine şi fără inhibiţii căci până la urmă pe facebook intri, comunici, postezi dar mai ales pleci fără a trebui să dai vreo explicaţie 
 • Este o lume în care putem cuprinde mai multe persoane decât am reuşi în viaţa de zi cu zi 
 • On line toţi pornim de la egal la egal. Contul meu nu este mai mare decât al tău!

Soluții: Atenţie la setări! Îţi poţi alege propriul nivel de confidenţialitate dacă ești un utilizator informat- dacă ai citit până aici sigur îţi place să te informezi :-). Pericolul “virtual” devine real în momentul în care noi nu ştim să stabilim şi să respectăm nişte limite. Ce postam? Cât timp petrecem logaţi? Câti şi ce fel de prieteni avem? Dacă respectăm aceste limite autoimpuse putem să ne bucurăm cu adevărat de avantajele acestei reţele de socializare. 

Nu uitaţi să citiţi cărţi, să vizionaţi filme bune pentru hrana dumneavoastră sufletească şi nu mai mult de o jumătate de oră, pe zi, de Facebook (sau altă rețea)!